Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Bedömmer Gymab Sverige att varan använts för mer än funktionsprov kan en värdeminskning komma att tillämpas vid en retur. Varan får alltså ej vara använd förutom detta undantag och tillbehör skall vara förpackad så att varan går att sälja vidare som ny.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Gymab.com via e-post på info@gymab.com för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Gymab.com för att erhålla ett RN och returadress.

Kontakta oss via mail info@gymab.com om du ångrar ditt köp. Se även gärna Konsumentverkets blankett för ångerrätt.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Gymab Sverige (Gymab.com) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Reklamationsvillkor

Om en vara är skadad eller har fel så ersätts denna alltid av Gymab Sverige, alternativt betalas delsumman ut snarast åter till kund.

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Gymab Sverige (Gymab.com) via mail till info@gymab.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till GymabSverige (Gymab.com) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till GymabSverige (Gymab.com) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Gymab Sverige (Gymab.com) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Gymab Sverige (Gymab.com) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Kontakta oss via mail på info@gymab.com om du önskar reklamera ditt köp eller vara.

Konsumenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag.

Gymab.com står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.